Om oss

Vi startade Hilja för att vi själva insåg hur många tidskrävande och komplicerade uppgifter ett dödsbo ställs inför i en tid av sorg. Vi tyckte det var konstigt att efterlevande, i en tid av snabb teknikutveckling, ska behöva lägga ner så mycket tid och energi på att hantera alla administrativa uppgifter. Här föddes idén till att skapa en digital plattform för dödsboavveckling som senare fick namnet Hilja! 

Vad vi gör

Tillsammans med begravnings- och juridikbyråer runt om i landet arbetar vi för att underlätta den administrativa bördan som efterlevande ställs inför vid dödsfall. Vi har byggt upp ett stort nätverk med tjänsteleverantörer som möjliggör för efterlevande att med ett par knapptryck välja vad som behöver hanteras i dödsboet.

Vi skapar värde för flera aktörer i ekosystemet: efterlevande sparar tid och energi i en tid av sorg, tjänsteleverantörer får en effektivare ärendehantering och skapar en bättre kundupplevelse för dödsbon samt begravnings- och juridikbyråer som stärker sitt värdeerbjudande och effektiviserar sitt interna arbete.

Alexander Sturehed

Grundare

Marius Johansen

Grundare

Kundservice

Telefon: 010-1881558
Mail: support@hilja.se

Vilka vi är

Efter flera år tillsammans som konsultkollegor inom digital affärs- och produktutveckling växte drömmen fram hos grundarna Alexander och Marius om att en dag skapa och lansera sin egna digitala produkt. Många idéer utforskades men med Hilja kändes det rätt från start och med all positiv respons från efterlevande, begravnings- och juridikbyråer samt tjänsteleverantörer bestämde sig Alexander och Marius för att förverkliga sin dröm.