Digitalisera er hantering av dödsbon

Hilja hjälper er skapa en bättre kundupplevelse för dödsbon och effektiviserar er ärendehantering 

Så fungerar Hilja

Hilja är en digital plattform för dödsboavveckling som möjliggör en effektiv och digital kommunikationskanal mellan dödsbon och tjänsteleverantörer

Företrädaren väljer vad som skall hända med den avlidnes tjänster

En behörig företrädare för dödsboet anger om den avlidne var kund hos er, väljer om engagemanget ska avslutas eller överlåtas och skapar sedan upp ärendet i vår plattform

1

Hilja förmedlar all nödvändig information till er

Ni tar emot ärendet via mail eller API-anrop med den information och de intyg och fullmakter ni behöver för att hantera ärendet så effektivt som möjligt.

2

Ni hanterar ärendet effektivt och skickar information till dödsboets digitala brevlåda

Ni har möjlighet att automatisera er ärendehantering och skicka information och dokumentation som bekräftelser och slutfakturor direkt till dödsboets företrädare 

3

Fördelar med Hilja

Hur kommer ni igång

1. Kartläggning av era behov

Vi kartlägger vilka behov och krav ni har för att på bästa sätt hantera dödsboets engagemang hos er

2. Utformning i Hiljas portal

Baserat på era behov och krav utformar vi formulär för er organisation i vår portal med den information och dokumentation som ni behöver

3. Effektiviserad ärendehantering

Vi förmedlar ärendet till er via automatiska mailutskick, API-anrop eller filöverföring med den validerade information ni behöver och i det format ni önskar

Kontakta oss

support@hilja.se

010-1881558