Det självklara stödet för dödsboavveckling

Erbjud era kunder en lösning på ett växande problem och effektivisera era boutredningar med Hilja 

Hilja finns idag hos över 50 byråer

Det här är Hilja

Hilja används av begravnings- och juridikbyråer som vill stärka sitt värdeerbjudande och effektivisera sina boutredningar

Hilja - efterlevande

Stärk ert värdeerbjudande genom att erbjuda era kunder en lösning på ett växande problem

Erbjud ett självbetjäningsverktyg
Erbjud kunden tillgång till Hiljas självbetjäningsverktyg där de snabbt och enkelt avslutar eller överlåter den avlidnes engagemang. Ni har möjlighet att anpassa namn och varumärke på tjänsten.

Erbjud personlig hjälp
Ni använder Hilja internt på byrån och erbjuder kunden personlig hjälp med att avsluta eller överlåta den avlidnes engagemang. 

Hilja - juridik

Effektivisera er dödsfallsjuridik och öka medarbetarnöjdheten genom att använda Hilja i era boutredningar

Effektivisera ert arbete
Hämta information till bouppteckningar och avsluta den avlidnes engagemang med ett par knapptryck.

Öka medarbetarnöjdheten
Låt personalen spendera tid på mer värdeskapande aktiviteter istället för att ringa, maila och följa upp tjänsteleverantörer.

Få bättre överblick och uppföljning
Samla dokument och information från tjänsteleverantörer digitalt och få full kontroll och överblick över samtliga ärenden och uppdrag. 

Fördelar med Hilja

Stärkt värdeerbjudande

Erbjud era kunder en uppskattad lösning på ett växande problem

Ökad medarbetarnöjdhet

Låt personalen spendera tid på mer värdeskapande aktiviteter istället för att ringa, maila och följa upp tjänsteleverantörer.

Intern effektivitet

Hilja hjälper er att effektivisera administrativa uppgifter i era boutredningar

Kontakta oss

010-1881558